back to home dude

Dọn dẹp sau bữa tiệc

Dọn dẹp sau bữa tiệc

về Dọn dẹp sau bữa tiệc

Bữa tiệc hôm qua rất tuyệt và bây giờ là lúc dọn dẹp mớ hỗn độn.