back to home dude

Dọn dẹp ngục tối

Dọn dẹp ngục tối

về Dọn dẹp ngục tối

Hãy chọn một ngục tối và phá hủy những tảng đá. Bạn nên cẩn thận vì đằng sau những tảng đá là những bộ xương khô. Những bộ xương này sẽ sống lại và nuốt sống bạn! Chú ý những con số hiện trên các viên gạch, chúng cho bạn biết có bao nhiêu bộ xương quanh bạn. Trò chơi này tương tự với trò chơi dọn mìn.