back to home dude

Đom đóm

Đom đóm

về Đom đóm

Hãy cố gắng sửa tât cả đèn ở mỗi cửa. Bạn phải bắt đầu bằng cách khiến những con bọ cánh cam di chuyển đồ vật cản đường và sau đó để những con đom đóm lấy bóng đèn.