back to home dude

Đội quân xạ thủ 1

Đội quân xạ thủ 1

Về Đội quân xạ thủ 1

Bạn đang ở vị trí an toàn với tầm nhìn rõ ràng. Điều đó rất quan trọng vì bạn đang bị một đội quân khác đe doạ. Hãy bắn kẻ địch khi thấy chúng. Bằng cách đó, bạn sẽ được an toàn.