back to home dude

Đội quân trực thăng X

Đội quân trực thăng X

Về Đội quân trực thăng X

Đây là cơ hội để bạn cứu người. Hãy lên trực thăng, bay quanh và kiếm những người cần giúp đỡ. Bạn phải mang họ theo và đưa họ tới nơi trú ngụ