back to home dude

Đội quân của những thời đại

Đội quân của những thời đại

về Đội quân của những thời đại

Bảo vệ chính bạn chống đối lại sự tấn công của người hành tinh. Tích lũy nước và tiền, sau đó hãy xây cho bạn những căn cứ và đơn vị.