back to home dude

Đội hành tinh tấn công 1

Đội hành tinh tấn công 1

về Đội hành tinh tấn công 1

Đi qua thế giới và tìm kiếm kẻ thù. Giết tất cả! Chạy, nhảy, lặn và thông minh hơn kẻ thù. Bạn cũng có thể thay đổi vũ khí của bạn.