back to home dude

Đội giải cứu 2

Đội giải cứu 2

về Đội giải cứu 2

Cử đội cứu hộ của bạn tới những thành phố bị tàn phá và để họ sữa chữa những phần bị hư hỏng! Bạn phải tìm đúng nguyên vật liệu, cứu người dân và kiếm đủ tiền đẻ mua đồ sửa chữa. Liệu bạn có thể giành được huy chương vàng ở mỗi cửa?