Thể loại thấp hơn

Đội giải cứu Trò chơi

Mở FunnyGames.vn bạn sẽ thấy bộ sưu tập những Những trò chơi đội giải cứu hay nhất! Bạn sẽ tìm thấy không dưới 3Những trò chơi đội giải cứu khác nhau, ví dụ như Đội giải cứu 2 & Rescue Team 1. Những thành phố này đều bị phá hủy. Bạn và nhóm cứu hộ của bạn có nhiệm vụ xây lại tất cả lên một lần nữa.
Kỹ năng

Gửi phản hồi