back to home dude

Đối đầu Thây ma

Đối đầu Thây ma

về Đối đầu Thây ma

Lũ thây ma đang tấn công. Lại một lần nữa! Bao giờ thì chúng mới hiểu rằng chúng sẽ không bao giờ có thể chiến thắng? Lũ thây ma sẽ đến gần bạn theo từng đợt, vậy nên hãy kiên nhẫn và cẩn thận bởi vì thời gian chính là yếu tố chiến thắng ở đây. Hãy tránh tất cả những tên thay ma và bắn liên tục.