back to home dude

Đối đầu: Giải đấu bóng rổ

Đối đầu: Giải đấu bóng rổ

về Đối đầu: Giải đấu bóng rổ

Khi thời gian điểm 0, bạn có thể chơi. Hãy bắt bóng và ghi thật nhiều bàn trong vòng 1 phút. Bạn nên coi chừng đối thủ vì đối thủ của bạn rất mạnh.