back to home dude

Đội Dọn Dẹp

Đội Dọn Dẹp

Về Đội Dọn Dẹp

Bạn là một nhân viên mới của một công ty dọn dẹp. Bạn là người mới nên bạn sẽ phải gây ấn tượng với vị sếp khó tính. Làm việc trong các đội khác nhau và thu thập tất cả những gì mà bạn phải tìm kiếm. Bạn không thể thấy chúng ngay lập tức ư? Sử dụng gợi ý ở góc dưới bên trái màn hình.