back to home dude

Đôi chân sắt đá 1

Đôi chân sắt đá 1

về Đôi chân sắt đá 1

Cách duy nhất để di chuyển là nhảy. Hãy thu thập tất cả xu ở mỗi cửa để lên được cửa tiếp theo.