back to home dude

Đôi cánh mau lẹ

Đôi cánh mau lẹ

về Đôi cánh mau lẹ

Bạn sẽ có được gì nếu kết hợp Sonic và Flappy Bird? Đó chính là Đôi cánh mau lẹ. Hãy giúp chú chim xanh né tất cả các chướng ngại vật và cố gắng thu thật nhiều nhẫn để kiếm thêm điểm.