back to home dude

Doggy Day Care

Doggy Day Care

về Doggy Day Care

bạn là người chăm sóc mới cho chú chó dalmatian đáng yêu này. Hãy nhìn xem những gì bạn nên và không nên làm trong từng cấp độ! Bạn có thể đạt điểm cao nhất không nào.