back to home dude

Dogar.io

Dogar.io

Về Dogar.io

Hãy bắt đầu cuộc hành trình của bạn như một chấm màu sắc. Hãy tìm kiếm những chấm màu sắc khác có thể làm cho bạn lớn hơn. Dấu chấm của bạn càng lớn, khả năng bạn đánh bại đối thủ càng cao. Họ có gắng tiêu diệt bạn và đừng để họ có thể bắt được bạn. Hãy cố gắng nhất có thể và tồn tại lâu nhất có thể trong thế giới điên khùng này!