back to home dude

Dock Tris

Dock Tris

về Dock Tris

Nâng con tàu của bạn lên bằng những viên gạch. Lấp đầy thành những đường thẳng để những viên gạch này biến mất và con tàu của bạn không bị chìm.