back to home dude

Dốc

Dốc

về Dốc

Nhiệm vụ của bạn là giữ cho quả bóng lăn xuống dốc lâu nhất có thể! Tránh những vật màu đỏ và đừng rơi xuống vực. Bạn có thể đạt được điểm số cao nhất không?