back to home dude

Đoạn kết của những mặt cười

Đoạn kết của những mặt cười

về Đoạn kết của những mặt cười

Phá hủy tất cả những mặt cười trong từng cấp độ! Chọn một vị trí chiến lược để làm nổ mặt cười đầu tiên và cố gắng để tạo ra một phản ứng dây chuyền! Bạn có thể đạt được số điểm cao nhất trong mỗi cấp độ?