back to home dude

Đổ xăng

Đổ xăng

về Đổ xăng

Những chiếc xe gắn máy đã sẵn sàng để lấy nhưng có điều duy nhất là chúng chưa có đủ xăng. Hãy gắn những cột bơm xăng với xe gắn máy bằng cách kết nối những chiếc ống lại.