back to home dude

Đố vui động vật

Đố vui động vật

Về Đố vui động vật

Bạn biết được bao nhiêu loài thú? Có rất nhiều loài thú trên khắp thế giới. Kiểm tra kiến thức của bạn để biết rằng bạn sẽ nhận ra được bao nhiêu loài thú. Có thể bạn biết được nhiều loài hơn là bạn nghĩ đấy. May mắn là bạn có 5 con joker để giúp bạn. Hãy nhìn cẩn thận, suy nghĩ kĩ và hoàn thành trò chơi!