back to home dude

Đọ súng

Đọ súng

Về Đọ súng

Trong ngôi làng nhỏ ở phía tây hoang dã, có rất nhiều kẻ cướp muốn giết hại bạn. Hãy bắn chúng trước khi chúng hại bạn.