back to home dude

Đổ phân

Đổ phân

về Đổ phân

Vào trong xe tải của bạn và cố gắng di chuyển phân càng nhiều càng tốt vào vách đá! Lái xe cẩn thận nhưng cũng cố gắng để đạt đến mục tiêu của bạn trong thời gian cho phép. Bao nhiêu lần bạn có thể đổ vào hố?