back to home dude

Độ lệch không gian 3 chiều 1

Độ lệch không gian 3 chiều 1

về Độ lệch không gian 3 chiều 1

Mọi người đều có thể thi đấu nhưng chỉ có người giỏi nhất mới có thể giành chiến thắng. Khi bạn chiến thắng hết 3 vòng, bạn sẽ là người chiến thắng cao nhất.