back to home dude

Ditto

Ditto

về Ditto

Hãy nhìn bức hình và sau đó cố gắng hết sức để tạo một bức hình giống vậy từ những dụng cụ khác nhau. Bức hình mới phải giống nguyên gốc ít nhất là 75%. Liệu bạn có thể hoàn thành tất cả 18 cửa thử thách?