back to home dude

Disk & World

Disk & World

về Disk & World

Ngày xửa ngày xưa...chắc là không cần phải nói nhưng ai cũng biết. Đây là một trò chơi đóng vai. Công việc của bạn là truy tìm và lùng sục lâu đài để làm giàu và danh vọng. Ghiển nát những kẻ thù bằng những hòn đá, giấy và kéo để trở thành khách du lịch nổi tiếng nhất vùng.