back to home dude

Disaster Will Strike 1

Disaster Will Strike 1

về Disaster Will Strike 1

Lấy những quả trứng khủng long bằng cách thực hiện một cuộc thảm họa thiên nhiên trút vào môi trường! Sử dụng cơn động đất để lắc chúng lên và gửi những cơn gió lốc xoáy hướng đến những quả trứng.Khi tất cả những quả trứng đã được xử lý, bạn có thể chuyển sang cấp độ kế tiếp!