back to home dude

Dirk Valentine

Dirk Valentine

về Dirk Valentine

Bạn sẽ là Dirk Valentine và phải tìm đường qua lâu đài hơi với súng thần công đặc biệt. Hãy bắn dây xích vào kẻ thù và dùng nó để vượt qua tất cả. Bạn phải thu thập thật nhiều huy chương và giải cứu đội quân.