back to home dude

Dinosaur Zookeeper

Dinosaur Zookeeper

về Dinosaur Zookeeper

Bạn là chủ của một sở thú khủng long nguy hiểm. Công việc của bạn là giữ cho những con khủng long này đứng phía sau hàng rào và những người khách tham quan an toàn.