back to home dude

Dinopanic

Dinopanic

về Dinopanic

Nhạy thật nhanh để bảo tồn tính mạng trong trò chơi phản ứng nhanh này. Trong lúc tránh những chướng ngại vật, bạn hãy thu nhặt thật nhiều những viên ngọc cùng với người bạn của bạn. Hãy cảnh giác với những con khủng long bạo chúa, vì bạn có thể sẽ trở thành buổi tiệc tối của chúng.