back to home dude

Dino Shift 2

Dino Shift 2

về Dino Shift 2

Thu thập tất cả những khối màu để đến được màn chơi tiếp theo! Hãy chắc chắn rằng bạn liên tục thay đổi màu, nếu không chúng có thể cản đường bạn! Bạn có đủ nhanh để có thể lấy được cả 3 ngôi sao trong mỗi màn chơi?