back to home dude

Định luật Newton

Định luật Newton

về Định luật Newton

Ôi không! Ai đó đã đột nhập vào khu thương mại và tắt công tắc kiểm soát trọng lực. Chúng ta phải bật nó lên lại. Vượt qua những màn chơi thật nhanh. Đánh bại những kẻ xấu xa để đến được nơi của công tắc trọng lực.