back to home dude

Dillo Hills

Dillo Hills

về Dillo Hills

con tatu rất mừng vui khám phá ra rằng nó biết bay. Lăn xuống những cái dốc, nhảy lên trên bầu trời và làm cho bay như một chú chim.