back to home dude

Digitz 1

 Digitz 1

về Digitz 1

Loại bỏ tất cả những viên gạch màu bằng cách ghép hai hoặc nhiều chữ số cộng lại thành số đã cho.