back to home dude

Digital Upgrade

Digital Upgrade

về Digital Upgrade

xoay và thả những món đồ này xuống sân chơi. Gắn 3 hay nhiều cái giống nhau lại để làm cho chúng biến mất sao cho những mảnh này không chồng lên quá cao hoặc quá lỏng lẽo. Nâng cấp đặc biệt sẽ giúp bạn xóa sạch sân chơi.