back to home dude

Digging Diamonds

Digging Diamonds

về Digging Diamonds

Chỉ có một điều khiến bạn đến với những cái hang này: đó là đào kim cương! Di chuyển những khối vuông để ghi điểm! Và tiếp tục như thế càng lâu càng tốt!