back to home dude

Dig 2 China

Dig 2 China

về Dig 2 China

Bạn thức dậy với ý tưởng điên rồ về việc đào một đường hầm đến tận Trung Quốc! Bạn bè không tin bạn có thể làm được điều đó. Hãy chứng minh cậu ấy sai! Thu thập những món đồ có giá trị và nhiên liệu trên đường đi, nhưng hãy tránh những chướng ngại vật!