back to home dude

Điều Khiển Tia Laze

Điều Khiển Tia Laze

về Điều Khiển Tia Laze

Bạn có một tia laze di chuyển trong màn hình chơi. Tránh những tia laze khác để sống sót và thu thập thêm năng lượng. Loại bỏ những tia laze khác để màn hình không trở nên quá đông đúc. Chiến thắng chỉ dành cho một người duy nhất, và người đó chính là bạn, đúng không?