back to home dude

Điều khiển máy bay 2

Điều khiển máy bay 2

về Điều khiển máy bay 2

Trong trò chơi Controlcraft 2, bạn phụ trách đội quân xanh của bạn! Gửi những đội quân từ tháp này sang tháp khác và tấn công kẻ thù! Đặt ra kế hoạch chiến thuật và đừng quên mua những nâng cấp mới trong cửa hàng!