back to home dude

Điều khiển giao thông

Điều khiển giao thông

về Điều khiển giao thông

Đi qua những chiếc xe khác mà không đụng vào chúng. Hãy cẩn thận, đừng đụng vào những người đi đường và những chiếc xe khác. Dừng lại đúng lúc!