back to home dude

Điều bất ngờ cho lễ kỉ niệm

Điều bất ngờ cho lễ kỉ niệm

về Điều bất ngờ cho lễ kỉ niệm

Robert muốn mua trang sức cho bạn gái và có vài ý tưởng trong đầu. Liệu bạn có thể tìm thấy tất cả trong cửa hàng? Và để trả tiền cho đồ trang sức, anh ấy phải tìm lại rất nhiều thứ. Hãy bắt đầu tìm kiếm giúp anh ấy nào.