back to home dude

Điệp viên P: Gián điệp nổi loạn

Điệp viên P: Gián điệp nổi loạn

Về Điệp viên P: Gián điệp nổi loạn

Trong trò chơi này bạn sẽ đóng vai một điệp viên! Bạn sẽ phải thâm nhập vào trạm chiến của đối thủ, The Death Star, và giải cứu điệp viên của cơ quan của bạn! Chúc bạn may mắn!