back to home dude

Điểm kiểm soát

Điểm kiểm soát

về Điểm kiểm soát

Đi qua những cấp độ khác nhau và cố gắng đạt đến điểm kiểm soát! Lướt qua những chiếc lỗ nhỏ hoặc tìm ra chiếc chìa khóa để mở cửa. Đừng để bị mất mạng quá nhiều lần!