back to home dude

Điểm hút 3

Điểm hút 3

về Điểm hút 3

Đêm qua, một người đàn ông rời khách sạn và không quay trở lại. Mọi người rất lo lắng và nhờ bạn giúp. Liệu bạn có thể giải được vụ án? Hãy bắt đầu điều tra và tìm ra người đàn ông đó thật nhanh.