back to home dude

Điểm ảnh

Điểm ảnh

về Điểm ảnh

Nhấp vào chuột trái để bắn vào những điểm ảnh, nhưng phải cẩn thận vì có thể sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn! Tập hợp các điểm ảnh từ những kẻ thù nổ tung để bổ sung sức khỏe của bạn và để tạo ra một phản ứng dây chuyền của các điểm ảnh nổ. Bạn sẽ sống sót bao lâu trong trò chơi bắn súng đầy màu sắc này