back to home dude

Dibbles: Pro Pack

Dibbles: Pro Pack

Về Dibbles: Pro Pack

Giao nhiệm vụ đặt biệt này cho Dibbles bằng cách xếp những viên đá trong từng cấp độ. Hãy đi qua khu rừng một cách an toàn sao cho Dibble có thể đạt đến đích!