back to home dude

Địa ngục thây ma 3D 1

Địa ngục thây ma 3D 1

về Địa ngục thây ma 3D 1

Bạn có đủ dũng cảm để khám phá ngục tối và chiến đấu với lũ thây ma không? Thu thập những vũ khí khác nhau để có thể tiêu diệt tất cả những kẻ thù và cố gắng hết mình để sống sót và hoàn thành nhiệm vụ của bạn!