back to home dude

Đĩa Nê-ôn

Đĩa Nê-ôn

Về Đĩa Nê-ôn

Biến tất cả những vòng tròn màu đỏ thành màu xanh bằng cách bắn những quả bóng vào chúng. Dùng ít số bóng nhất mà bạn có thể.