back to home dude

Đi tuần

Đi tuần

Về Đi tuần

Vào vai robot và làm việc theo cách của bạn thông qua các môi trường khác nhau! Phá hủy các robot đối phương với súng của bạn và hack vào máy tính để mở cửa. Bạn có thể sử dụng số tiền bạn kiếm được để mua vũ khí mới tại các cửa hàng!