back to home dude

Đi tìm chiếc mũ 2

Đi tìm chiếc mũ 2

về Đi tìm chiếc mũ 2

Bạn có thể giúp con khủng long này tìm chiếc mũ của nó? Cậu ta mới làm mất chiếc mũ và rất muốn tìm lại! Nhảy từ nơi này sang nơi khác, đu theo những sợi dây và băng qua những chiếc cầu và giúp cậu ấy lấy lại chiếc mũ của mình.